ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครราชสีมา

ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครราชสีมา

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-3.00
ที่ตั้ง : โนนเต็ง คง นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-70.00
ที่ตั้ง : ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-64.00
ที่ตั้ง : สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-58.00
ที่ตั้ง : รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 18-2-68.00
ที่ตั้ง : เทพาลัย คง นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-74.00
ที่ตั้ง : โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-75.00
ที่ตั้ง : โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 20-2-76.00
ที่ตั้ง : มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมาอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดนครราชสีมา เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดนครราชสีมา