ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครราชสีมา

งดแสดงราคา
ขายเพิงอเนกประสงค์ สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครราชสีมา

ค้นพบ 5 รายการ


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 1,325,000
ขนาด : 0-2-25.00
ที่ตั้ง : พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 4,939,000
ขนาด : 7-2-0.00
ที่ตั้ง : บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 12,000,000
ขนาด : 3-0-67.00
ที่ตั้ง : บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 18,317,000
ขนาด : 9-2-49.00
ที่ตั้ง : พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : 19,019,000
ขนาด : 3-0-34.20
ที่ตั้ง : สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


เพิงอเนกประสงค์หลุดจำนอง เพิงอเนกประสงค์ธนาคารยึด จังหวัดนครราชสีมา เช็คเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ค้นหาเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ขายเพิงอเนกประสงค์ติดธนาคาร ประกาศขายเพิงอเนกประสงค์กรมบังคับคดี จังหวัดนครราชสีมา