ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครราชสีมา

ขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครราชสีมา

ค้นพบ 27 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-55.00
ที่ตั้ง : โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-11.00
ที่ตั้ง : บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-26.00
ที่ตั้ง : สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-55.00
ที่ตั้ง : ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-28.00
ที่ตั้ง : ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-85.00
ที่ตั้ง : ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-62.00
ที่ตั้ง : ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-22.00
ที่ตั้ง : ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-38.10
ที่ตั้ง : ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-56.00
ที่ตั้ง : สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-58.00
ที่ตั้ง : หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-1-20.00
ที่ตั้ง : หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-2-32.00
ที่ตั้ง : ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-36.00
ที่ตั้ง : บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-43.00
ที่ตั้ง : ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-2-87.00
ที่ตั้ง : ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 33-0-28.00
ที่ตั้ง : ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-2-88.00
ที่ตั้ง : หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-0-0.00
ที่ตั้ง : จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด จังหวัดนครราชสีมา เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดนครราชสีมา