ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครราชสีมา

งดแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายตึกแถว สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครราชสีมา
ขายตึกแถว สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครราชสีมา

ค้นพบ 22 รายการ


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23 ไร่
ที่ตั้ง : พญาเย็น ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23 ไร่
ที่ตั้ง : พญาเย็น ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20 ไร่
ที่ตั้ง : พญาเย็น ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22 ไร่
ที่ตั้ง : พญาเย็น ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22
ที่ตั้ง : หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 2,530,000
ขนาด : 0-0-23
ที่ตั้ง : หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 2,860,000
ขนาด : 0-0-26
ที่ตั้ง : ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 2,860,000
ขนาด : 0-0-23
ที่ตั้ง : โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 2,915,000
ขนาด : 0-0-22
ที่ตั้ง : จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 3,300,000
ขนาด : 0-0-25
ที่ตั้ง : ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 3,300,000
ขนาด : 0-0-22
ที่ตั้ง : จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 3,410,000
ขนาด : 0-0-50
ที่ตั้ง : ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 3,520,000
ขนาด : 0-0-33.4
ที่ตั้ง : จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 3,630,000
ขนาด : 0-0-43
ที่ตั้ง : บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 3,960,000
ขนาด : 0-0-20
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 4,052,000
ขนาด : 0-0-26 ไร่
ที่ตั้ง : ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 4,180,000
ขนาด : 0-0-26
ที่ตั้ง : ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 4,180,000
ขนาด : 0-0-24
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 4,399,000
ขนาด : 0-0-25 ไร่
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ดูรายละเอียด


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : 5,830,000
ขนาด : 0-0-17
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ตึกแถวหลุดจำนอง ตึกแถวธนาคารยึด จังหวัดนครราชสีมา เช็คตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ค้นหาตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ขายตึกแถวติดธนาคาร ประกาศขายตึกแถวกรมบังคับคดี จังหวัดนครราชสีมา